Grøn ordning

Initiativer til fremme af lokal accept af vindmøller

Hvad omfatter ordningen?
Kommuner kan søge om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept af nye vindmøller på land.

Tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til:
 • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
 • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.
 • Mariagerfjord Kommune ønsker at prioritere projekter omkring den nye vindmøllepark.

Sådan søger du
 • Send eventuelt en ansøgning om tilsagn til Energinet.dk, inden vindmøllerne er tilsluttet. Ansøgningen skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand.
 • Send en endelig ansøgning til Energinet.dk, når vindmøllerne er tilsluttet. Ansøgningen skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand.
 • Energinet.dk vurderer på baggrund af ansøgningen, om udgifterne falder under de nævnte kategorier og giver på den baggrund tilsagn eller afslag.


Som du kan se ud fra ovenstående, så er det kommunen, der søger tilskuddet hjem fra Energinet.dk. Har du som borger og nabo forslag til projekter eller initiativer, der kan medvirke til fremme af vindmølleprojektet i området, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Mariagerfjord Kommune med en kort beskrivelse af dit forslag.

Du kan også søge yderligere information om ordningen på Energinet.dks hjememside Har du konkrete spørgsmål omkring ordningen kan de rettes direkte til Front Office ved Energinet.dk på tlf. 70 20 13 53 eller på e-mail fo@energinet.dk


 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • HandestHede@ewe.dk