Debatfolder solceller og elektrolyseanlæg

Eurowind Energi A/S har ansøgt Mariagerfjord Kommune om etablering af solceller samt et elektrolyseanlæg ved det allerede udlagte vindmølleområde, Handest Hede.

Forud for VVM fasen har Mariagerfjord Kommune udarbejdet og offentliggjort en debatfolder for solprojektet.

Læs folderen ved at klikke på billedet.

Vil du vide mere?

Forslag og idéer til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning skal sendes til Mariagerfjord Kommune, så vi har det i hænde senest den
2. juli 2022.

Afsenders navn, adresse og eventuelt e-mail bedes anført.

Idéer og forslag skal sendes til:

plan@mariagerfjord.dk

eller til

Mariagerfjord Kommune
Teknik og Byg,
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk