Tidsplan for projektet

Foreløbig tidsplan for solcelleprojektet

 • Ideoplæg har været i fordebat i sommeren 2022.

 • Der udarbejdes lokalplan og miljørapport fra august til december 2022

 • Lokalplanen og miljørapporten forventes behandles af de polistiske udvalg og Byrådet i Mariagerfjord Kommune i løbet af foråret 2023.

 • Lokalplanen og miljørapporten sendes forventeligt i 8 ugers offentlig høring i maj og juni 2023

 • Lokalplanen og miljøraporten forventes endelig vedtaget i sensommeren 2023
Overordnet tidsplan for vindmølleprojektet

I forbindelse med ansøgningen forventes tidsplanen for projektet overordnet at se således ud:

 • Den 29. september vedtog byrådet i Mariagerfjord Kommune deres vindmølleplan. Området Handest Hede er en af 2 områder hvor planprocessen kan gå i gang. (Kommuneplan nr. 19)

 • Første step er en fordebat med høring i 4 uger. Høringsperioden løber fra d. 31. oktober 2016 til d. 5. december 2016. I forbindelse med fordebatten afholdes et borgermøde d. 21. november 2016 (flyttet fra d. 14. nov.), hvor Eurowind samt Mariagerfjord Kommune deltager (se mere under nyheder).

 • I perioden efter fordebatten vil bemærkninger, som er ytreret under fordebatten, blive behandlet. Desuden vil VVM, kommuneplantillæg, lokalplan samt miljørapport blive udarbejdet i denne periode.

 • Politisk behandling af VVM, kommuneplantillæg og lokalplan i udvalget for teknik og miljø, økonomiudvalget samt byrådet i Mariagerfjord Kommune. Denne proces forløber i 4 uger.

 • Offentlig høring af planforslag i 8 uger fra d. 02. marts til d. 28. april. Borgermøde, hvor Energinet deltager og informerer om værditabsordningen afholdes d. 22. marts 2017.

 • Politisk behandling, hvor planerne endeligt vedtages, torsdag d. 29. juni 2017.

 • Offentliggørelse af endelig planer.

 • Projektet har opnået byggetilladelse og 20% af vindmølleprojektet bliver nu udbudt til de lokale til kostpris. I den forbindelse vil der blive afholdt et borgermøde vedrørende køberetsordningen onsdag d. 6. september 2017 i Handest Forsamlingshus. Udbuddet løber i perioden fra uge 33 til og med onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 16. Læs mere under Køberetsordningen.
 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • HandestHede@ewe.dk