VE-Loven (Lov om fremme af Vedvarende Energi)

Værditabsordning, Køberetsordning og den Grønne Fond

På de underliggende sider finder du en kort beskrivelse af de 3 ordninger som projektet er omfattet af. Det er ordninger, der alle har til hensigt at fremme den lokale forankring af vindmølleprojekter og til en vis grad kompensere for de gener naboerne måtte opleve.

Administrationen af Køberetsordningen og Værditabsordningen vil blive håndteret af Eurowind, men alt materiale vil inden offentliggørelse blive godkendt af energinet.dk
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk