Køberetsordningen er ikke længere aktiv

Udbudsmaterialet til erhvervelse af anparter i den kommende vindmøllepark - Vindpark Handest Hede er slut

Lokalbefolkningen i Mariagerfjord Kommune og i en afstand af 4,5 km fra mølleparken ind i Randers Kommune var indbudt til at tegne kommanditanparter i kommanditselskabet K/S Vindpark Handest Hede Laug, der har til formål at eje to vindmøller (mølle nr. 3 og 6) i ”Vindpark Handest Hede” – en vindmøllepark på i alt 6 vindmøller.

Udbuddet af anparter var åbent i perioden fra uge 33 og frem til onsdag d. 11. oktober 2017.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk