Status for klager til Planklagenævet samt Miljø og Fødevareklagenævnet


Planklagenævnet har d. 14. december 2017 truffet følgende delafgørelse

DELAFGØRELSE
om opsættende virkning i klagesag om Mariagerfjord Kommunes vedtagelse af lokalplan 109/2017 samt kommuneplantillæg nr. 23 med tilhørende miljørapport.


Mariagerfjord Kommune har den 29. juni 2017 vedtaget lokalplan nr. 109/2017, vindmølleområde Handest Hede, og kommuneplantillæg nr. 23 med tilhørende miljøvurdering og sammenfattende afgørelse. Planklagenævnet har modtaget fire klager over afgørelserne.

Planklagenævnet har modtaget anmodninger om at tillægge klagerne
opsættende virkning.

Planklagenævnet afviser at tillægge klagen opsættende virkning.

Planklagenævnet vil senere tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i
klagen.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk