Udlodning af midler

Der udloddes årligt midler fra Vindpark Handest Hede.
Herunder kan du læse mere hvad der bevilges.

Marts 2023

Der er foretaget udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede

Der er udloddet følgende:

Der er foruden nedenstående afsat 4.000kr. til administration til Lokalrådet.

"Legepladsgruppen" har ansøgt om kr. 49.500 til forbedring på aktivitets- og legepladsen ved Aktivitetshuset i Handest.

* Ansøgning bevilget med kr. 43.000.

Lokalrådet har ansøgt om kr. 45.000 til forbedring og fornyelse af nedslidt materiel.

* Ansøgning bevilget med kr. 39.000.

Mariager - Handest Veteranjernbane har søgt op til kr. 112.500 til udskiftning af fuger i murværket på den del af stationsbygningen.

* Ansøgning bevilget med kr. 35.000.

Januar 2023

Udlodning af midler.

Der er nu åben for ansøgning af midler fra Vindpark Handest Hede.

Puljen udgør kr. 121.000 gældende for 2022.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2023

April 2022

Beboergruppen for Glenstrup har søgt 16.000kr. til renovering og udbygning af eksisterende broer med en badebro.

 • Ansøgning på 16.000kr. bevilget.

Lokalhistorisk Forening har søgt 8.000kr. til fremstilling af fotos på lærred til udsmykning i Aktivitetshuset.

 • Ansøgning på 8.000kr. bevilget

Mariager-Handest Veteranjernbane har søgt 38.000kr. til udskiftning af fuger i murværket på en del af stationsbygningen.

 • Der er bevilget 31.000kr.

Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård har søgt 35.000kr. til køb af areal ved Handest bæk til legeplads med fokus på vandaktiviteter.

 • Der er bevilget 31.000kr.

April 2021

Beboergruppen for Holmgård og Glenstrup har søgt 32.000kr. til anskaffelse af 4 stk. Bord-bænkesætBeboergruppen for Holmgård og Glenstrup har søgt 32.000kr. til anskaffelse af 4 stk. Bord-bænkesætAnsøgning på 32.000kr. bevilget.Ansøgning på 32.000kr. bevilget.


Der er foretaget udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede

Der er udloddet følgende:

Beboergruppen for Holmgård og Glenstrup har søgt 32.000kr. til anskaffelse af 4 stk. Bord-bænkesæt

 • Ansøgning på 32.000kr. bevilget.

Fårup og Omegns Borgerforening og Fårup, Sønderbæk IF har søgt om midler til opførsel af padelbane
Blandt andet 20.000kr. til Låse- og Adgangskontrol

 • Ansøgning på 20.000kr. bevilget.

Mariager - Handest Veteranjernbane har søgt om 90.000 kr. til fase 1 i projekt: Stationen - Et kurturarvsmødested

 • Der er bevilget 24.000kr. til genetablering af stationsmiljø mm.

Purhus Jagtforening har søgt om tilskud til køb af lejet jord, samt forbedring af klubhus.

 • Der er bevilget 10.000kr. til renovering af gulve.

Derudover er der afsat 4.000kr. til administration til Lokalrådet.Oktober 2020Det er besluttet at bevilge 180.000kr. til Lokalrådet for Handest, Glenstrup og Holmgård.

Lokalrådet søgte tilskud til nedrivning af det gamle klubhus, til opførelse af multifunktionelt aktivitetsområde og til energioptimering.

Læs mere om hvordan du kan søge om udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede.

Udlodningen er på ialt 180.000kr. idet der ikke blev udbetalt penge sidste år.

Hvis man bor indenfor 4 km fra møllerne - vist med den orange cirkel, kan man søge om udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede.

Der kan søges om støtte til lokale projekter og initiativer der kommer lokalsamfundet til gavn.

 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • HandestHede@ewe.dk