Udlodning af midler

April 2021


Der er foretaget udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede for 2021

Der er udloddet følgende:

Beboergruppen for Holmgård og Glenstrup har søgt 32.000kr. til anskaffelse af 4 stk. Bord-bænkesæt

  • Ansøgning på 32.000kr. bevilget.

Fårup og Omegns Borgerforening og Fårup, Sønderbæk IF har søgt om midler til opførsel af padelbane
Blandt andet 20.000kr. til Låse- og Adgangskontrol

  • Ansøgning på 20.000kr. bevilget.

Mariager - Handest Veteranjernbane har søgt om 90.000 kr. til fase 1 i projekt: Stationen - Et kurturarvsmødested

  • Der er bevilget 24.000kr. til genetablering af stationsmiljø mm.

Purhus Jagtforening har søgt om tilskud til køb af lejet jord, samt forbedring af klubhus.

  • Der er bevilget 10.000kr. til renovering af gulve.

Derudover er der afsat 4.000kr. til administration til Lokalrådet.Oktober 2020Det er besluttet at bevilge 180.000kr. til Lokalrådet for Handest, Glenstrup og Holmgård.

Lokalrådet søgte tilskud til nedrivning af det gamle klubhus, til opførelse af multifunktionelt aktivitetsområde og til energioptimering.

Læs mere om hvordan du kan søge om udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede.

Udlodningen er på ialt 180.000kr. idet der ikke blev udbetalt penge sidste år.

Hvis man bor indenfor 4 km fra møllerne - vist med den orange cirkel, kan man søge om udlodning af midler fra Vindpark Handest Hede.

Der kan søges om støtte til lokale projekter og initiativer der kommer lokalsamfundet til gavn.

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk