Beskrivelse af Vindpark Handest Hede

Eurowind Project A/S har søgt og fået tilladelse at opstille op til 6 nye vindmøller på to rækker ca. 6 km syd for Hobro. Området er mod vest afgrænset af motorvej E45, få spredte bebyggelser mod syd samt kommunegrænsen til Randers Kommune mod vest. Ca. 1,2 km mod nord ligger Glenstrup Sø. De nærmeste landsbyer er Glenstrup, Fårup og Handest.

Som led i projektet er 4 gamle 750 kV møller med en totalhøjde på 69 m nedtaget. Hver af de nye møller har en effekt på 3,6MW og en totalhøjde på 149,9 m, når møllevingen er i højeste position.

De 6 vindmøller kan således producere el til ca. 16.500 husstandes forbrug. Det bemærkes, at der i Hobro by er knap 6.000 husstande. Vindmøllerne vil nedbringe udledningen af drivhusgasser (CO2) til atmosfæren sammenlignet med elproduktion baseret på f.eks. afbrænding af kul, også i sammenligning med produktionen fra de 5 tidligere møller.


  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk