Kortoversigt

Herunder kan du se vindmølle- og solcelleområdet
Solceller

Natura2000-områder i nærheden af projektområdet

Projektområdet (brutto) for solceller ses sammen med kommuneplanens udpegning af område til Tekniske anlæg og gældende lokalplan for de 6 vindmøller.

Det ansøgte projekt omfatter opstilling af solceller og elektrolyseanlæg indenfor det angivne nettoområde, som udgår projektområdet. Området til elektrolyseanlæg er vist med orange.

Vindmøller
Det udlagte vindmølleområde ved Handest Hede.
Eksempel på placeringen af de 6 vindmøller med en totalhøjde på 150 m.

Placeringen er foreløbig og kan senere ændres.

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk