VE-Loven (Lov om fremme af Vedvarende Energi)

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi - LBK nr. 1791 af 02/09/2021

På de underliggende sider finder du en kort beskrivelse af de tre ordninger som projektet er omfattet af. Det er ordninger, der alle har til hensigt at fremme den lokale forankring af solcelle- og vindmølleprojekter og til en vis grad kompensere for de gener naboerne måtte opleve.

Administrationen af den grønne pulje vil blive håndteret af kommunen, mens VE-bonus og Værditabsordningen vil blive håndteret af Eurowind, alt materiale vil inden offentliggørelse blive godkendt af energistyrelsen.dk
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • HandestHede@ewe.dk