Nyheder

Nyhedssiden vil løbende blive opdateret som projektet skrider frem. I menuen vil du løbende kunne følge med, når der sker nyt i projektet. Ligeledes vil relevant materiale fre borgermøder og lignende også kunne findes her.

Status
Her kan du orientere dig i projektforløbet. Siden opdateres, når der sker nyt omkring projektet

Maj 2023
 • Materiale fra værditabsmøde kan ses her

 • Der inviteres til værditabsmøde onsdag 25. maj 2023 i Aktivitetshuset i Handest.
Du kan finde den skriftlige indbydelse samt orienteringsmaterialet til mødet her

 • Mariagerfjord Kommune har offentliggjort forslag til plandokumenter i høring.
Høringsperiode 4. maj 2023 til 30. juni 2023.
Læs plandokumenter her

Juni 2022
 • Mariagerfjord Kommune har udarbejdet og offentliggjort en debatfolder for solprojektet. Læs mere her

April 2022
 • Der er foretaget udlodning af midler. Læs mere her

8. juni 2018
 • Indvielse af Vindpark Handest Hede. Læs invitation her

Februar 2018
 • Se billeder fra byggeriet her

6. september 2017
 • Der er afholdt Borgermøde i Handest Forsamlingshus. Læs det gennemgåede materiale her

29. juni 2017
 • Status for klager til Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs mere her

22. marts 2017
 • Der er afholdt Borgermøde i Handest Forsamlingshus. Læs det gennemgåede materiale her.

21. november 2016
 • Der er afholdt Borgermøde i Handest Forsamlingshus. Læs det gennemgåede materiale her.

Efterår 2016
 • Mariagerfjord Kommune har udarbejdet og offentliggjort en debatfolder for vindmølleprojektet. Læs mere her


 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • HandestHede@ewe.dk